01. Hơn 8 năm kinh nghiệm trong ngành
02. Hệ thống quản lý chặt chẽ
03. Kinh nghiệp phục vụ nhiều Doanh nghiệp FDI
04. Nguyên liệu thực phẩm an toàn
05. Thực đơn đa dạng
06. Phương châm hoạt động "Thỏa mãn nhu cầu của NLĐ"
1
Đóng